Bene.cz - texty článků a zpráv
 
       
Název článku: Robotika u nás a v USA Obrázek
není
Zdroj článku: Virtuální region Bene.cz - www.bene.cz
Autor článku: Tomáš Smutný
Zařazení článku: 2013-10-06

Název přílohy:    Otevři přílohu Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Otevři odkaz Pošli e-mailem

Američané mají výhodu, žľe na jejich univerzitách studuje mládeľž z celého světa a na jedné univerzitě studují tisíce studentů. Při tak velké koncentraci se pro talenty, kterých je dejme tomu 10 %, vyplatí vytvořit excelentní podmínky, u nás to jde jen těžko, protože supermoderní laboratoře by nebyly využity. Je to ale jen jeden bod celého řetězce opatření pro podporu kreativní mládežľ. Soutěž robotiky pro děti od 8 do 16 let se například koná na zimním stadionu s návšątěvností 25.000 lidí. To je něco, co si u nás nemůžľeme ani představit. Program, tiąštěný, A4 má 80 stran a z toho na 75 stranách je seznam sponzorů této soutěžľe. Když jsem to viděl, tak jsem pochopil, co jsme za chudáky. A to máme 18 tis. dolarových milionářů. Jejich děti asi místo robotiky kouřej trávu. Jinak to nechápu. Kdyby kažľdý z nich věnoval pro něj nicotnou částku, byla by plná alespoň střední sportovní hala.


Zavři okno